2. října - příjem věcí
3. října - prodej
4. října - prodej
5. října - vyúčtování a výdej věcí
tich22.jpg

občané Tiché pro občany Tiché

dobrovolné apolitické sdružení osob
Byli jsme podpořeni a získali finanční prostředky v rámci grantové výzvy v oblasti Komunitních projektů pro rok 2017 vyhlášenou Nadačním fondem Hyundai. V nejbližší době budeme realizovat výstavbu naučné stezky s názvem: "Poznej a chraň přírodu kolem sebe".
NF Hyundai.jpg
Nadace OSF Praha.jpg
.
.
Virtuální procházka 
NAUČNOU STEZKOU V TICHÉ
koláž1.jpg
.
.
Kola pro Afriku logo - RGB.jpg
.
.

Jak se stát členem

Členství ve spolku je dobrovolné a bezplatné.

Členem se může stát každý, kdo se ztotožňuje s cíli spolku, jeho stanovami, podá řádně vyplněnou přihlášku a na nejbližší schůzi výkonného výboru spolku bude rozhodnuto o jeho přijetí za člena.

Člen má právo účastnit se všech jednání výkonného výboru a členské schůze spolku, účastnit se všech akcí pořádaných spolkem, podílet se na činnosti spolku, volit a být volen do všech orgánů spolku, předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku a žádat o jejich vyjádření.

Přihlásit se můžete prostřednictvím naší emailové adresy tichanekos@email.cz .

img043.jpg

číslo účtu: 2400190690/2010

OŽIVME SI VEŘEJNÝ ŽIVOT

V NAŠÍ OBCI TICHÁ

img043.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one